Bóng đá Việt Nam VPF đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng

  VPF đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng

  303

  VPF đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng Hôm qua (19/12), Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) năm 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, từ nhân sự đến tài chính và phương án kinh doanh của VPF trong năm 2015 cùng định hướng hoạt động năm 2016.Dự kiến thu 122 tỷ đồng năm 2016

  Sau khi nghe báo cáo từ Hội đồng quản trị (HĐQT), Đại hội đồng cổ đông VPF đã thảo luận và thông qua việc phân bổ khoản hỗ trợ tài chính năm 2015. Theo nghị quyết của HĐQT công ty năm 2014, VPF không chia cổ tức mà thực hiện hỗ trợ tài chính dưới hình thức chấm điểm việc chấp hành quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải theo kết quả xếp hạng toàn giải. VPF đã thực hiện hỗ trợ trước thuế cho 22 CLB khoảng 15,2 tỷ đồng và hỗ trợ LĐBĐ Việt Nam (VFF) 10 tỷ đồng. Năm 2016, VPF dự kiến sẽ dành 35,6 tỷ đồng hỗ trợ các CLB và VFF.

  Một nội dung được nhiều cổ đông quan tâm là báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015 và dự kiến thu chi năm 2016. Theo báo cáo được trình bày ở Đại hội, dự kiến kết quả tài chính năm 2015 như sau: Doanh thu 101 tỷ 498 triệu đồng; Chi phí 101 tỷ 235 triệu đồng. Lợi nhuận của VPF năm 2015 là 245 triệu đồng. Hoạt động năm 2016 của công ty dự kiến thu 122 tỷ 646 triệu, dự kiến chi 120 tỷ 831 triệu, lợi nhuận dự kiến đạt 1 tỷ 815 triệu đồng.

  Tại Đại hội đồng cổ đông, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT, cho biết là VPF đã đàm phán thành công với nhà tài trợ chính V-League 2016. Theo đó, nhà tài trợ Toyota sẽ tiếp tục đồng hành với V-League với số tiền tài trợ cao hơn so với mức 30 tỷ đồng của mùa giải 2015. Mùa giải tới, công ty VPF cũng đã đàm phán thành công với một công ty bảo hiểm, áp dụng mua bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, HLV, trọng tài, giám sát và các thành viên tham dự hệ thống các giải chuyên nghiệp.